Den ultimata omfattande guiden till strukturerade finansieringsfaciliteter för kanadensiska finansiella rådgivare: TSX, TSXV och CNSX Explained

Lär dig allt du behöver veta om Structured Finance Facility i Kanada. Upptäck den omfattande guiden för finansiella rådgivare och få värdefulla insikter. Gå till guiden här: Structured Finance Facility Demystified: A Comprehensive Guide for Financial Advisors in Canada.

Understanding Structured Finance Facility: A Guide for Canadian Financial Advisors

Strukturerad finansieringsfacilitet Avmystifierad: A Omfattande guide för Finansiella rådgivare in Kanada

Strukturerade finansieringsfaciliteter har blivit allt populärare i finansbranschen, och erbjuder en rad fördelar för både investerare och låntagare. Som finansiell rådgivare i Kanada, är det avgörande att ha en omfattande förståelse för strukturerade finansieringsfaciliteter för att effektivt vägleda dina kunder och hjälpa dem att fatta välgrundade investeringsbeslut. I den här guiden kommer vi att fördjupa oss i krångligheterna med strukturerade finansieringsfaciliteter, och utforska deras definition, typer och viktiga överväganden för Finansiella rådgivare.

Till att börja med, låt oss definiera strukturerade finansieringsfaciliteter. Enkelt uttryckt är dessa finansiella arrangemang som involverar sammanslagning av olika finansiella tillgångar, såsom lån, bolån eller fordringar, i ett enda investeringsinstrument. Detta investeringsinstrument, ofta kallat SPV (special purpose vehicle), används sedan för att emittera värdepapper till investerare. Kassaflödena som genereras från de underliggande tillgångarna används för att betala tillbaka investerarna.

Strukturerade finansieringsfaciliteter finns i olika former, var och en med sina egna unika egenskaper. En vanlig typ är asset-backed securities (ABS), där de underliggande tillgångarna vanligtvis är lån eller fordringar. ABS kan ytterligare kategoriseras i bostadslånesäkrade värdepapper (RMBS) och kommersiella inteckningsskyddade värdepapper (CMBS), beroende på typen av underliggande tillgångar.

En annan typ av Strukturerad finansieringsfacilitet är collateralized debt obligations (CDOs), som innebär sammanslagning av olika skuldinstrument, såsom obligationer eller lån. CDO:er är ofta uppdelade i olika trancher, var och en med olika risk- och avkastningsnivåer. Detta gör det möjligt för investerare att välja den del som är i linje med deras riskaptit och investeringsmål.

Nu när vi har utforskat de olika typerna av strukturerade finansieringsfaciliteter, låt oss diskutera några viktiga överväganden för Finansiella rådgivare. För det första är det viktigt att noggrant analysera de underliggande tillgångarna i en Strukturerad finansieringsfacilitet. Detta innebär att bedöma tillgångarnas kreditkvalitet, den historiska utvecklingen och eventuella risker förknippade med dem. Genom att göra en omfattande analys, Finansiella rådgivare kan ge sina kunder en tydlig förståelse för investeringens potentiella risker och fördelar.

Dessutom är det avgörande att överväga det rättsliga och regelverk som omger strukturerade finansieringsfaciliteter. I Kanada, dessa faciliteter är föremål för olika regleringar, inklusive värdepapperslagar och upplysningskrav. Finansiella rådgivare måste se till att deras kunder är fullt medvetna om dessa regler och följer dem för att undvika juridiska eller regulatoriska problem.

Dessutom används Finansiella rådgivare bör noggrant utvärdera kreditvärdigheten hos emittenten av Strukturerad finansieringsfacilitet. Detta innebär att bedöma emittentens finansiella styrka, kreditvärdighet och meritlista. Genom att genomföra en noggrann due diligence av emittenten, Finansiella rådgivare kan ge sina kunder en tydlig förståelse för emittentens förmåga att uppfylla sina skyldigheter.

Sammanfattningsvis erbjuder strukturerade finansieringsfaciliteter en rad fördelar för både investerare och låntagare. Som finansiell rådgivare i Kanada, är det avgörande att ha en omfattande förståelse för dessa faciliteter för att effektivt kunna vägleda dina kunder. Genom att förstå de olika typerna av strukturerade finansieringsfaciliteter, genomföra en grundlig analys och överväga det rättsliga och regulatoriska ramverket, Finansiella rådgivare kan ge sina kunder värdefulla insikter och hjälpa dem att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Utforska fördelarna med Structured Finance Facility för finansiella rådgivare i Kanada

Strukturerad finansieringsfacilitet Avmystifierad: A Omfattande guide för Finansiella rådgivare in Kanada

Utforska fördelarna med Strukturerad finansieringsfacilitet för Finansiella rådgivare in Kanada

Strukturerad finansieringsfacilitet är ett finansiellt verktyg som har vunnit popularitet bland Finansiella rådgivare in Kanada. Detta Omfattande guide syftar till att avmystifiera konceptet och belysa de fördelar det erbjuder Finansiella rådgivare i landet.

En av de viktigaste fördelarna med Strukturerad finansieringsfacilitet är dess förmåga att ge Finansiella rådgivare med en flexibel och anpassningsbar lösning för sina kunder. Till skillnad från traditionella finansieringsalternativ, Strukturerad finansieringsfacilitet tillåter Finansiella rådgivare att skräddarsy villkoren för anläggningen för att möta de specifika behoven hos sina kunder. Denna flexibilitet möjliggör Finansiella rådgivare att förse sina kunder med en finansieringslösning som är bäst lämpad för deras unika förutsättningar.

En annan fördel med Strukturerad finansieringsfacilitet är dess förmåga att ge Finansiella rådgivare med tillgång till ett brett utbud av finansieringsalternativ. Med Strukturerad finansieringsfacilitet, Finansiella rådgivare kan utnyttja olika finansieringskällor, inklusive banker, privata långivare och institutionella investerare. Denna mångsidiga pool av finansieringskällor tillåter Finansiella rådgivare att hitta de mest konkurrenskraftiga priserna och villkoren för sina kunder, vilket säkerställer att de får den bästa möjliga finansieringslösningen.

Dessutom, Strukturerad finansieringsfacilitet erbjudanden Finansiella rådgivare möjlighet att förbättra sina kundrelationer. Genom att förse sina kunder med en skräddarsydd finansieringslösning, Finansiella rådgivare kan visa sin expertis och engagemang för sina kunders framgång. Detta personliga tillvägagångssätt stärker inte bara relationen rådgivare-klient utan hjälper också Finansiella rådgivare särskilja sig från sina konkurrenter.

Utöver dessa fördelar Strukturerad finansieringsfacilitet erbjuder också Finansiella rådgivare fördelen med riskreducering. Genom att strukturera finansieringslösningen så att den matchar kassaflödet i kundens verksamhet, Finansiella rådgivare kan hjälpa sina kunder att undvika kassaflödesfel och potentiella ekonomiska problem. Denna riskreducerande funktion är särskilt värdefull för Finansiella rådgivare arbeta med kunder i branscher som är utsatta för säsongsvariationer eller ekonomiska osäkerheter.

Dessutom, Strukturerad finansieringsfacilitet kan också hjälpa Finansiella rådgivare förbättra sin egen kassaflödeshantering. Genom att förse sina kunder med en finansieringslösning som matchar deras kassaflöde, Finansiella rådgivare kan säkerställa en stadig inkomstström för sig själva. Detta förutsägbara kassaflöde tillåter Finansiella rådgivare att bättre planera sin egen affärsverksamhet och fördela resurser effektivt.

Det är värt att notera att Strukturerad finansieringsfacilitet är inte utan sina utmaningar. Finansiella rådgivare behöver ha en djup förståelse för sina kunders verksamhet och finansiella behov för att strukturera anläggningen effektivt. De behöver också ha starka relationer med långivare och investerare för att säkerställa de mest fördelaktiga villkoren för sina kunder. Men med rätt kunskap och expertis, Finansiella rådgivare kan övervinna dessa utmaningar och utnyttja fördelarna som Strukturerad finansieringsfacilitet erbjudanden.

Sammanfattningsvis Strukturerad finansieringsfacilitet är ett kraftfullt verktyg som Finansiella rådgivare in Kanada kan utnyttja för att förse sina kunder med flexibla och skräddarsydda finansieringslösningar. Genom att utnyttja en mångfald av finansieringskällor och skräddarsy villkoren för anläggningen, Finansiella rådgivare kan förbättra sina kundrelationer, minska risker och förbättra sin egen kassaflödeshantering. Medan det finns utmaningar förknippade med Strukturerad finansieringsfacilitet, de fördelar den erbjuder gör det till ett värdefullt verktyg för Finansiella rådgivare in Kanada.

Smakämnen TSX Venture Exchange och Torontobörsen är två av de mest framstående börserna i Kanada. För Finansiella rådgivare, att förstå hur man navigerar i dessa utbyten är avgörande när det kommer till Strukturerad finansieringsfacilitet. I detta Omfattande guide, kommer vi att avmystifiera processen och ge värdefulla insikter för Finansiella rådgivare in Kanada.

Strukturerad finansieringsfacilitet avser en typ av finansiering som innebär skapandet av ett special purpose vehicle (SPV) för att emittera räntebärande värdepapper. Dessa värdepapper backas upp av en pool av tillgångar, såsom lån, leasing eller fordringar. SPV säljer sedan dessa värdepapper till investerare och ger dem en ränteström.

När det gäller att Strukturerad finansieringsfacilitet, den TSX Venture Exchange och Torontobörsen erbjuda olika möjligheter och krav. De TSX Venture Exchange är känt för sitt fokus på företag i tidiga skeden och ger en plattform för mindre, framväxande företag att skaffa kapital. Å andra sidan Torontobörsen är den största börsen i Kanada och är hem för många etablerade företag.

För att navigera i TSX Venture Exchange, Finansiella rådgivare måste förstå noteringskraven och processen som är involverad. Börsen har specifika kriterier som företag måste uppfylla för att bli noterade, inklusive finansiella krav, minimirörelsekapital och ett visst antal offentliga aktieägare. Finansiella rådgivare bör vägleda sina kunder genom ansökningsprocessen och se till att alla nödvändiga dokument förbereds och lämnas in.

En gång listad på TSX Venture Exchange, kan företag komma åt kapitalmarknaderna för att skaffa pengar genom Strukturerad finansieringsfacilitet. Finansiella rådgivare kan hjälpa sina kunder att strukturera finansieringen, bestämma lämpliga tillgångar för att backa värdepapperen och identifiera potentiella investerare. Det är viktigt att notera att TSX Venture Exchange har specifika regler och föreskrifter om offentliggörande och rapportering, som Finansiella rådgivare måste se till att deras kunder följer.

För Finansiella rådgivare letar efter att navigera i Torontobörsen för Strukturerad finansieringsfacilitet, processen är liknande men med några viktiga skillnader. De Torontobörsen har strängare listningskrav jämfört med TSX Venture Exchange. Företag måste uppfylla högre finansiella tröskelvärden, ha ett större börsvärde och visa lönsamhet.

Finansiella rådgivare bör vägleda sina kunder genom noteringsprocessen och se till att alla nödvändiga dokument förbereds och lämnas in. En gång listad på Torontobörsen, kan företag få tillgång till en större pool av investerare och potentiellt skaffa mer kapital genom Strukturerad finansieringsfacilitet. Finansiella rådgivare kan hjälpa sina kunder att strukturera finansieringen, identifiera lämpliga tillgångar och attrahera investerare.

Sammanfattningsvis, navigera i TSX Venture Exchange och Torontobörsen för Strukturerad finansieringsfacilitet kräver en grundlig förståelse för noteringskraven och den process som ingår. Finansiella rådgivare spelar en avgörande roll för att vägleda sina kunder genom ansökningsprocessen, strukturera finansieringen och säkerställa efterlevnad av regler och förordningar. Genom att avmystifiera processen och ge värdefulla insikter, Finansiella rådgivare kan hjälpa sina kunder att framgångsrikt skaffa kapital genom Strukturerad finansieringsfacilitet på dessa framstående börser i Kanada.

En heltäckande översikt av strukturerad finansieringsfacilitet på den kanadensiska nationella börsen

Strukturerad finansieringsfacilitet Avmystifierad: A Omfattande guide för Finansiella rådgivare in Kanada

Strukturerad finansieringsfacilitet är en term som ofta förbryllar Finansiella rådgivare in Kanada. Med dess komplexa karaktär och intrikata funktionssätt är förståelsen av detta finansiella instrument avgörande för proffs i branschen. I denna Omfattande guide, kommer vi att ge en översikt över Strukturerad finansieringsfacilitetCanadian National Stock Exchange, belyser dess nyckelegenskaper, fördelar och potentiella risker.

Strukturerad finansieringsfacilitet, även känd som strukturerad finansprodukt, är en typ av finansiellt instrument som kombinerar olika tillgångar för att skapa en ny säkerhet. Dessa tillgångar kan inkludera lån, inteckningar, fordringar eller andra typer av skulder. Syftet med att strukturera dessa tillgångar är att öka deras säljbarhet och skapa investeringsmöjligheter för investerare.

Smakämnen Canadian National Stock Exchange (CNSX) är en erkänd börs i Kanada som underlättar handeln med strukturerade finansiella produkter. Det ger en plattform för Finansiella rådgivare och investerare att få tillgång till ett brett utbud av strukturerade finansieringsfaciliteter, vilket gör att de kan diversifiera sina portföljer och potentiellt tjäna högre avkastning.

En av huvuddragen i Strukturerad finansieringsfacilitet är dess flexibilitet. Finansiella rådgivare kan skräddarsy strukturen på anläggningen för att möta kundernas specifika behov och mål. Denna anpassning möjliggör större kontroll över riskhantering och investeringsstrategier.

Strukturerade finansieringsfaciliteter erbjuder flera fördelar för Finansiella rådgivare och deras kunder. För det första ger de tillgång till ett bredare utbud av investeringsmöjligheter. Genom att kombinera olika tillgångar, Finansiella rådgivare kan skapa diversifierade portföljer som potentiellt kan generera högre avkastning. Denna diversifiering bidrar också till att minska risken, eftersom förluster i en tillgångsklass kan kompenseras av vinster i en annan.

Dessutom erbjuder strukturerade finansieringsfaciliteter likviditet till investerare. Till skillnad från traditionella investeringar, såsom aktier eller obligationer, kan strukturerade finansprodukter handlas på CNSX, vilket ger investerare möjlighet att köpa eller sälja sina positioner när som helst. Denna likviditet är särskilt värdefull på volatila marknader, där snabbt beslutsfattande är viktigt.

Det är dock viktigt att notera att strukturerade finansieringsfaciliteter också medför potentiella risker. Dessa instruments komplexitet kan göra dem svåra att förstå och utvärdera. Finansiella rådgivare måste noggrant analysera de underliggande tillgångarna och anläggningens struktur för att korrekt bedöma dess riskprofil.

Dessutom är strukturerade finansiella faciliteter föremål för marknads- och kreditrisker. Förändringar i marknadsförhållanden eller de underliggande tillgångarnas kreditvärdighet kan påverka facilitetens prestanda. Finansiella rådgivare måste vara vaksamma och kontinuerligt övervaka dessa risker för att skydda sina kunders investeringar.

Sammanfattningsvis Strukturerad finansieringsfacilitet är ett komplext finansiellt instrument som erbjuder många fördelar och risker för Finansiella rådgivare och deras kunder. Att förstå dess nyckelegenskaper, fördelar och potentiella risker är avgörande för proffs i branschen. De Canadian National Stock Exchange tillhandahåller en plattform för åtkomst till strukturerade finansprodukter, vilket tillåter Finansiella rådgivare att skapa diversifierade portföljer och potentiellt tjäna högre avkastning. Komplexiteten och de potentiella riskerna med dessa instrument kräver dock noggrann analys och övervakning. Genom att hålla sig informerad och genomföra noggrann due diligence, Finansiella rådgivare kan navigera i världen Strukturerad finansieringsfacilitet och ge sina kunder värdefulla investeringsmöjligheter.

Viktiga överväganden för finansiella rådgivare när de använder strukturerad finansieringsfacilitet i Kanada

Strukturerad finansieringsfacilitet Avmystifierad: A Omfattande guide för Finansiella rådgivare in Kanada

Viktiga överväganden för Finansiella rådgivare vid användning Strukturerad finansieringsfacilitet in Kanada

När det gäller att hantera kunders finansiella portföljer, Finansiella rådgivare in Kanada söker ständigt innovativa lösningar för att maximera avkastningen och samtidigt minimera riskerna. En sådan lösning som har vunnit popularitet de senaste åren är Strukturerad finansieringsfacilitet. Detta Omfattande guide syftar till att avmystifiera detta komplexa finansiella verktyg och tillhandahålla Finansiella rådgivare med viktiga överväganden när de använder det för sina kunder.

Först och främst är det avgörande för Finansiella rådgivare att ha en klar förståelse för vad a Strukturerad finansieringsfacilitet innebär. I huvudsak är det ett finansieringsarrangemang som kombinerar olika finansiella instrument för att skapa en skräddarsydd lösning för kunder. Dessa instrument kan inkludera derivat, räntebärande värdepapper och andra strukturerade produkter. Målet är att optimera portföljens risk-avkastningsprofil genom att diversifiera investeringarna och potentiellt höja avkastningen.

En av de viktigaste övervägandena för Finansiella rådgivare är att noggrant bedöma sina kunders riskaptit. Även om strukturerade finansieringsfaciliteter kan erbjuda attraktiv avkastning, har de också inneboende risker. Det är viktigt att säkerställa att kunderna till fullo förstår riskerna och är bekväma med de potentiella resultaten. Detta kan uppnås genom grundliga diskussioner och genom att ge kunderna detaljerad information om det specifika Strukturerad finansieringsfacilitet övervägs.

En annan viktig faktor är den regelverk som omger strukturerade finansieringsfaciliteter Kanada. Finansiella rådgivare måste hålla sig uppdaterad med de senaste reglerna och riktlinjerna som anges av tillsynsorgan såsom Canadian Securities Administrators (CSA) och Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC). Efterlevnaden av dessa regler är avgörande för att säkerställa att kundernas investeringar skyddas och att rådgivare verkar inom den rättsliga ramen.

Dessutom, Finansiella rådgivare bör noggrant utvärdera meritlistan och ryktet för den finansiella institutionen som erbjuder Strukturerad finansieringsfacilitet. Det är viktigt att arbeta med välrenommerade institutioner som har en dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt hantera strukturerade finansieringsfaciliteter. Detta kan ge kunderna sinnesfrid och förtroende för den investeringsstrategi som genomförs.

Dessutom används Finansiella rådgivare bör överväga likviditeten och omsättbarheten Strukturerad finansieringsfacilitet. Även om dessa faciliteter är utformade för att vara långsiktiga investeringar, är det viktigt att ha en klar förståelse för de tillgängliga likviditetsalternativen. Detta inkluderar att bedöma förmågan att lämna investeringen vid behov och förstå eventuella restriktioner eller påföljder förknippade med förtida inlösen.

Slutligen, Finansiella rådgivare bör överväga avgifter och kostnader förknippade med strukturerade finansieringsfaciliteter. Det är viktigt att ha en öppen diskussion med kunderna om de inblandade avgifterna, inklusive eventuella förskottsavgifter, löpande förvaltningsavgifter och potentiella resultatbaserade avgifter. Att förstå kostnadsstrukturen är avgörande för att noggrant bedöma det övergripande värdeerbjudandet för Strukturerad finansieringsfacilitet för kunder.

Sammanfattningsvis kan strukturerade finansieringsfaciliteter vara ett värdefullt verktyg för Finansiella rådgivare in Kanada att optimera sina kunders portföljer. Det är dock viktigt att noga överväga nyckelfaktorer som riskaptit, regelefterlevnad, finansinstitutets rykte, likviditet och avgifter. Genom att noggrant utvärdera dessa överväganden, Finansiella rådgivare kan med tillförsikt använda strukturerade finansieringsfaciliteter för att förbättra sina kunders investeringsstrategier och uppnå sina finansiella mål.

Omedelbar offert

Ange aktiesymbolen.

Välj Exchange.

Välj typ av säkerhet.

Vänligen ange ditt förnamn.

Vänligen ange ditt efternamn.

Vänligen skriv in ditt telefonnummer.

Var god skriv in din e-postadress.

Ange eller välj det totala antalet aktier du äger.

Vänligen ange eller välj det önskade lånebeloppet du söker.

Välj lånesyfte.

Välj om du är tjänsteman/direktör.

High West Capital Partners, LLC får endast erbjuda viss information till personer som är "ackrediterade investerare" och/eller "kvalificerade kunder" eftersom dessa villkor definieras under tillämpliga federala värdepapperslagar. För att vara en "ackrediterad investerare" och/eller en "kvalificerad kund" måste du uppfylla kriterierna som anges i EN ELLER FLERA av följande kategorier/stycken numrerade 1-20 nedan.

High West Capital Partners, LLC kan inte ge dig någon information om dess låneprogram eller investeringsprodukter om du inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier. Dessutom måste utländska medborgare som kan vara undantagna från att kvalificera sig som en amerikansk ackrediterad investerare fortfarande uppfylla de fastställda kriterierna, i enlighet med High West Capital Partners, LLC:s interna utlåningspolicy. High West Capital Partners, LLC kommer inte att tillhandahålla information eller låna ut till någon individ och/eller enhet som inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1) Individ med nettovärde över 1.0 miljoner USD. En fysisk person (inte en enhet) vars nettoförmögenhet, eller gemensamma nettoförmögenhet med sin make, vid tidpunkten för köpet överstiger 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Vid beräkning av nettoförmögenhet kan du inkludera ditt eget kapital i lös egendom och fastigheter, inklusive din huvudsakliga bostad, kontanter, kortfristiga investeringar, aktier och värdepapper. Din inkludering av eget kapital i lös egendom och fastigheter bör baseras på mässan marknadsvärdet av sådan egendom minus skulder som säkras av sådan egendom.)

2) Individ med 200,000 200,000 USD individuell årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en individuell inkomst på mer än $XNUMX XNUMX under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

3) Individ med 300,000 300,000 USD gemensam årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en gemensam inkomst med sin make på över XNUMX XNUMX USD under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

4) Företag eller partnerskap. Ett bolag, partnerskap eller liknande enhet som har tillgångar på över 5 miljoner USD och som inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel i bolaget eller partnerskapet.

5) Återkallbart förtroende. En trust som kan återkallas av dess bidragsgivare och vars bidragsgivare är en ackrediterad investerare enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/paragraferna som numreras häri.

6) Oåterkalleligt förtroende. En trust (annat än en ERISA-plan) som (a) inte kan återkallas av dess bidragsgivare, (b) har tillgångar på över 5 miljoner USD, (c) inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel, och (d ) leds av en person som har sådan kunskap och erfarenhet i finansiella och affärsmässiga frågor att en sådan person är kapabel att utvärdera fördelarna och riskerna med en investering i stiftelsen.

7) IRA eller liknande förmånsplan. En IRA-, Keogh- eller liknande förmånsplan som endast täcker en enda fysisk person som är en ackrediterad investerare, enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

8) Deltagarriktat konto för förmånsplan för anställda. En deltagarriktad personalförmånsplan som investerar i ledning av och för räkning av en deltagare som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

9) Annan ERISA-plan. En personalförmånsplan i den mening som avses i avdelning I i ERISA-lagen annan än en deltagarstyrd plan med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD eller för vilka investeringsbeslut (inklusive beslutet att köpa en andel) fattas av en bank, registrerad investeringsrådgivare, spar- och låneförening eller försäkringsbolag.

10) Statens förmånsplan. En plan som upprättats och underhålls av en stat, kommun eller någon myndighet i en stat eller kommun, till förmån för dess anställda, med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD.

11) Ideell enhet. En organisation som beskrivs i Section 501(c)(3) i Internal Revenue Code, i dess ändrade lydelse, med totala tillgångar överstigande 5 miljoner USD (inklusive kapital-, livränta- och livinkomstfonder), vilket framgår av organisationens senaste reviderade finansiella rapporter .

12) En bank enligt definitionen i Section 3(a)(2) i Securities Act (oavsett om den agerar för egen räkning eller i egenskap av förtroendeman).

13) En spar- och låneförening eller liknande institut enligt definitionen i 3 a § 5 A i värdepapperslagen (oavsett om den agerar för egen räkning eller i förtroendeskap).

14) En mäklare-handlare registrerad enligt börslagen.

15) Ett försäkringsbolag enligt definitionen i 2 § 13 § i lagen om värdepappersmarknaden.

16) Ett "företagsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 2(a)(48) i lagen om investeringsbolag.

17) Ett investeringsbolag för småföretag med licens enligt avsnitt 301 (c) eller (d) i Small Business Investment Act från 1958.

18) Ett "privat affärsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 202(a)(22) i Advisers Act.

19) Verkställande direktör eller direktör. En fysisk person som är en verkställande tjänsteman, direktör eller generalpartner i partnerskapet eller generalpartnern och är en ackrediterad investerare som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

20) Enhet som ägs helt av ackrediterade investerare. Ett bolag, partnerskap, privat investeringsbolag eller liknande enhet vars aktieägare är en fysisk person som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

Vänligen läs meddelandet ovan och markera rutan nedan för att fortsätta.

Singapore

+65 3105 1295

Taiwan

Kommer snart!

Hong Kong

R91, 3:e våningen,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+852 3002 4462

Marknadstäckning