Hur du finansierar ditt företag genom att låna mot dina aktier

Av High West Capital Partners
Den 25 januari 2023

"Lås upp värdet på dina aktier och finansiera ditt företag med lätthet!"

Beskrivning

Att starta ett företag kan vara en skrämmande uppgift, särskilt när det kommer till finansiering. Många företagare är omedvetna om de olika alternativ som finns för dem när det gäller att finansiera sin verksamhet. Ett av de mest populära alternativen är att låna mot dina aktier. Detta är ett utmärkt sätt att finansiera ditt företag utan att behöva ta ett lån eller använda dina egna personliga medel. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för att låna mot dina aktier och hur det kan hjälpa dig att finansiera ditt företag. Vi kommer också att diskutera riskerna förknippade med denna typ av finansiering och hur du ser till att du fattar rätt beslut för ditt företag.

Vilka är skattekonsekvenserna av att låna mot dina aktier?

När du lånar mot dina aktier är det viktigt att förstå de skattemässiga konsekvenserna av detta beslut. I allmänhet, när du lånar mot dina aktier, tar du ett lån som är säkrat av aktierna själva. Detta lån är känt som ett marginallån.

När du lånar mot dina aktier säljer du i huvudsak aktierna till långivaren och återköper dem sedan med låneintäkterna. Det innebär att du kommer att bli föremål för reavinstskatt på eventuella vinster du gör på försäljningen av aktierna. Dessutom är eventuell ränta du betalar på lånet avdragsgill.

Det är viktigt att notera att om du misslyckas med att betala tillbaka lånet kan långivaren sälja dina aktier för att täcka lånebeloppet. Detta kan resultera i en kapitalförlust, som kan användas för att kvitta eventuella kapitalvinster du har gjort under det aktuella beskattningsåret.

Slutligen är det viktigt att förstå att de skattemässiga konsekvenserna av att låna mot dina aktier kan variera beroende på dina individuella omständigheter. Det rekommenderas att du rådgör med en kvalificerad skattespecialist för att säkerställa att du är medveten om alla potentiella skattekonsekvenser av detta beslut.

Hur man väljer rätt långivare för att låna mot dina aktier

När det kommer till att låna mot dina aktier är det viktigt att välja rätt långivare. Rätt långivare kan underlätta processen och hjälpa dig att få de bästa villkoren för ditt lån. Här är några tips som hjälper dig att välja rätt långivare för att låna mot dina aktier.

1. Undersök dina alternativ: Innan du förbinder dig till en långivare är det viktigt att undersöka dina alternativ. Leta efter långivare som är specialiserade på lån mot aktier och jämför deras villkor. Se till att läsa det finstilta och förstå de avgifter och räntor som är förknippade med lånet.

2. Kontrollera ryktet: Det är viktigt att kontrollera ryktet för den långivare du funderar på. Leta efter recensioner online och be om referenser från personer som har använt långivaren tidigare. Detta hjälper dig att få en uppfattning om långivarens kundtjänst och hur de hanterar låneansökningar.

3. Tänk på lånevillkoren: Se till att jämföra lånevillkoren som erbjuds av olika långivare. Leta efter långivare som erbjuder flexibla återbetalningsvillkor och konkurrenskraftiga räntor. Se också till att kontrollera om det finns några dolda avgifter eller avgifter kopplade till lånet.

4. Ställ frågor: Var inte rädd för att ställa frågor när du funderar på en långivare. Fråga om låneprocessen, återbetalningsvillkoren och andra frågor du kan ha. Detta kommer att hjälpa dig att få en bättre förståelse för långivaren och deras tjänster.

Genom att följa dessa tips kan du försäkra dig om att du väljer rätt långivare för att låna mot dina aktier. Att göra din research och ställa frågor kan hjälpa dig att få de bästa villkoren för ditt lån och säkerställa en smidig upplåningsprocess.

Vilka typer av lån finns tillgängliga för att låna mot dina aktier?

Det finns flera typer av lån att låna mot dina aktier. Dessa inkluderar marginallån, säkrade lån och aktiebaserade lån.

Marginallån är lån som är säkrade av värdet på dina aktier. Dessa lån erbjuds vanligtvis av mäklarfirmor och låter dig låna upp till 50 % av värdet på dina aktier. Räntan på dessa lån är vanligtvis högre än andra typer av lån, men de kan vara ett bra alternativ om du behöver komma åt pengar snabbt.

Säkerställda lån är lån som är säkrade med säkerhet, till exempel dina aktier. Dessa lån har vanligtvis lägre räntor än marginallån, men de kräver att du pantsätter dina aktier som säkerhet.

Aktiebaserade lån är lån som är säkrade av värdet på dina aktier. Dessa lån erbjuds vanligtvis av banker och andra finansiella institutioner och låter dig låna upp till 90 % av värdet på dina aktier. Räntan på dessa lån är vanligtvis lägre än andra typer av lån, men de kan vara ett bra alternativ om du behöver komma åt pengar snabbt.

Oavsett vilken typ av lån du väljer är det viktigt att förstå villkoren för lånet innan du lånar mot dina aktier. Se till att läsa det finstilta och ställ frågor om du har några funderingar.

Förstå riskerna med att låna mot dina aktier

Att låna mot dina aktier kan vara ett användbart sätt att få tillgång till medel, men det är viktigt att förstå riskerna med denna typ av upplåning.

När du lånar mot dina aktier tar du i huvudsak ett lån som är säkrat av värdet på dina aktier. Det betyder att om värdet på dina aktier minskar kan du bli skyldig att betala tillbaka mer än du lånat. Dessutom, om värdet på dina aktier faller under en viss nivå, kan du bli tvungen att ställa ytterligare säkerheter eller till och med tvingas sälja dina aktier för att betala tillbaka lånet.

En annan risk förknippad med att låna mot dina aktier är att du kan bli föremål för margin calls. En margin call är när långivaren kräver att du sätter in ytterligare medel eller värdepapper för att täcka en minskning av värdet på dina aktier. Om du inte kan uppfylla marginalkravet kan långivaren sälja dina aktier för att täcka lånet.

Slutligen är det viktigt att förstå att det kan bli dyrt att låna mot dina aktier. Räntan på dessa lån är vanligtvis högre än andra typer av lån, och du kan även komma att debiteras ytterligare avgifter.

Det är viktigt att förstå riskerna med att låna mot dina aktier innan du bestämmer dig för att göra det. Se till att du förstår villkoren för lånet och de potentiella konsekvenserna av att inte uppfylla villkoren för lånet. Se dessutom till att du förstår de avgifter och räntor som är förknippade med lånet och att du är bekväm med hur stor risk du tar.

Så här beräknar du värdet på dina aktier för upplåningsändamål

När du lånar mot värdet på dina aktier är det viktigt att noggrant beräkna värdet på dina aktier. Detta kommer att säkerställa att du kan låna det belopp du behöver utan att över- eller underlåna.

Det första steget i att beräkna värdet på dina aktier är att bestämma det aktuella marknadsvärdet på aktierna. Detta kan göras genom att slå upp det aktuella marknadspriset på aktierna på en börs eller annan finansiell webbplats. När du har det aktuella marknadspriset kan du sedan beräkna det totala värdet på dina aktier genom att multiplicera marknadspriset med antalet aktier du äger.

Nästa steg är att bestämma likviditeten för dina aktier. Detta är viktigt eftersom det kommer att avgöra hur snabbt du kan få tillgång till pengarna från lånet. Generellt gäller att ju mer likvida aktierna är, desto lättare blir det att få tillgång till medlen. För att bestämma likviditeten i dina aktier bör du titta på aktiernas handelsvolym och antalet köpare och säljare på marknaden.

Slutligen bör du överväga eventuella extra kostnader förknippade med att låna mot dina aktier. Dessa kostnader kan inkludera avgifter för att sätta upp lånet, räntebetalningar och andra kostnader i samband med lånet. När du har tagit hänsyn till alla dessa kostnader kan du sedan beräkna det totala värdet på dina aktier för upplåningsändamål.

Genom att följa dessa steg kan du exakt beräkna värdet på dina aktier för upplåningsändamål. Detta kommer att säkerställa att du kan låna det belopp du behöver utan att över- eller underlåna.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan det vara ett bra sätt att finansiera ditt företag att låna mot dina aktier. Det kan ge dig det kapital du behöver för att få igång ditt företag och hjälpa dig att växa. Det är dock viktigt att förstå riskerna förknippade med denna typ av finansiering och att se till att du är bekväm med lånevillkoren innan du skriver under på den streckade linjen. Med rätt forskning och förberedelser kan lån mot dina aktier vara ett bra sätt att finansiera ditt företag.

Omedelbar offert

Ange aktiesymbolen.

Välj Exchange.

Välj typ av säkerhet.

Vänligen ange ditt förnamn.

Vänligen ange ditt efternamn.

Vänligen skriv in ditt telefonnummer.

Var god skriv in din e-postadress.

Ange eller välj det totala antalet aktier du äger.

Vänligen ange eller välj det önskade lånebeloppet du söker.

Välj lånesyfte.

Välj om du är tjänsteman/direktör.

High West Capital Partners, LLC får endast erbjuda viss information till personer som är "ackrediterade investerare" och/eller "kvalificerade kunder" eftersom dessa villkor definieras under tillämpliga federala värdepapperslagar. För att vara en "ackrediterad investerare" och/eller en "kvalificerad kund" måste du uppfylla kriterierna som anges i EN ELLER FLERA av följande kategorier/stycken numrerade 1-20 nedan.

High West Capital Partners, LLC kan inte ge dig någon information om dess låneprogram eller investeringsprodukter om du inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier. Dessutom måste utländska medborgare som kan vara undantagna från att kvalificera sig som en amerikansk ackrediterad investerare fortfarande uppfylla de fastställda kriterierna, i enlighet med High West Capital Partners, LLC:s interna utlåningspolicy. High West Capital Partners, LLC kommer inte att tillhandahålla information eller låna ut till någon individ och/eller enhet som inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1) Individ med nettovärde över 1.0 miljoner USD. En fysisk person (inte en enhet) vars nettoförmögenhet, eller gemensamma nettoförmögenhet med sin make, vid tidpunkten för köpet överstiger 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Vid beräkning av nettoförmögenhet kan du inkludera ditt eget kapital i lös egendom och fastigheter, inklusive din huvudsakliga bostad, kontanter, kortfristiga investeringar, aktier och värdepapper. Din inkludering av eget kapital i lös egendom och fastigheter bör baseras på mässan marknadsvärdet av sådan egendom minus skulder som säkras av sådan egendom.)

2) Individ med 200,000 200,000 USD individuell årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en individuell inkomst på mer än $XNUMX XNUMX under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

3) Individ med 300,000 300,000 USD gemensam årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en gemensam inkomst med sin make på över XNUMX XNUMX USD under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

4) Företag eller partnerskap. Ett bolag, partnerskap eller liknande enhet som har tillgångar på över 5 miljoner USD och som inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel i bolaget eller partnerskapet.

5) Återkallbart förtroende. En trust som kan återkallas av dess bidragsgivare och vars bidragsgivare är en ackrediterad investerare enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/paragraferna som numreras häri.

6) Oåterkalleligt förtroende. En trust (annat än en ERISA-plan) som (a) inte kan återkallas av dess bidragsgivare, (b) har tillgångar på över 5 miljoner USD, (c) inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel, och (d ) leds av en person som har sådan kunskap och erfarenhet i finansiella och affärsmässiga frågor att en sådan person är kapabel att utvärdera fördelarna och riskerna med en investering i stiftelsen.

7) IRA eller liknande förmånsplan. En IRA-, Keogh- eller liknande förmånsplan som endast täcker en enda fysisk person som är en ackrediterad investerare, enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

8) Deltagarriktat konto för förmånsplan för anställda. En deltagarriktad personalförmånsplan som investerar i ledning av och för räkning av en deltagare som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

9) Annan ERISA-plan. En personalförmånsplan i den mening som avses i avdelning I i ERISA-lagen annan än en deltagarstyrd plan med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD eller för vilka investeringsbeslut (inklusive beslutet att köpa en andel) fattas av en bank, registrerad investeringsrådgivare, spar- och låneförening eller försäkringsbolag.

10) Statens förmånsplan. En plan som upprättats och underhålls av en stat, kommun eller någon myndighet i en stat eller kommun, till förmån för dess anställda, med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD.

11) Ideell enhet. En organisation som beskrivs i Section 501(c)(3) i Internal Revenue Code, i dess ändrade lydelse, med totala tillgångar överstigande 5 miljoner USD (inklusive kapital-, livränta- och livinkomstfonder), vilket framgår av organisationens senaste reviderade finansiella rapporter .

12) En bank enligt definitionen i Section 3(a)(2) i Securities Act (oavsett om den agerar för egen räkning eller i egenskap av förtroendeman).

13) En spar- och låneförening eller liknande institut enligt definitionen i 3 a § 5 A i värdepapperslagen (oavsett om den agerar för egen räkning eller i förtroendeskap).

14) En mäklare-handlare registrerad enligt börslagen.

15) Ett försäkringsbolag enligt definitionen i 2 § 13 § i lagen om värdepappersmarknaden.

16) Ett "företagsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 2(a)(48) i lagen om investeringsbolag.

17) Ett investeringsbolag för småföretag med licens enligt avsnitt 301 (c) eller (d) i Small Business Investment Act från 1958.

18) Ett "privat affärsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 202(a)(22) i Advisers Act.

19) Verkställande direktör eller direktör. En fysisk person som är en verkställande tjänsteman, direktör eller generalpartner i partnerskapet eller generalpartnern och är en ackrediterad investerare som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

20) Enhet som ägs helt av ackrediterade investerare. Ett bolag, partnerskap, privat investeringsbolag eller liknande enhet vars aktieägare är en fysisk person som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

Vänligen läs meddelandet ovan och markera rutan nedan för att fortsätta.

Singapore

+65 3105 1295

Taiwan

Kommer snart!

Hong Kong

R91, 3:e våningen,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+852 3002 4462

Marknadstäckning